Lage rug e-Exercise


Vanaf mei 2018 zal onze praktijk twee jaar lang deelnemen aan een onderzoek gericht op lage rug patiënten. Doel van dit onderzoek is om te kijken hoe digitale middelen zoals online consults en een mobiele app met oefeningen effectief kunnen worden ingezet in de behandeling. Ben je patiënt bij ons op de praktijk, dan kan je naast de behandeling dus gebruik maken van e-Exercise.

Wat betekent e-Exercise Lage rug?


e-Exercise is zo ingericht dat de smartphone app en de face-to-face sessies een geheel vormen en elkaar versterken. e-Exercise is ontwikkeld in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts. De inhoud is gebaseerd op de KNGF-richtlijn lage rugpijn. De smartphone app bevat drie modules:
(1) Een informatiemodule met informatie over je klacht
(2) Een oefenmodule met oefeningen
(3) Een beweegmodule om het activiteitenniveau te verbeteren / behouden

Onze therapeuten hebben aanvullend scholing gevolgd voor toepassing van het e-Exercise Lage rug programma.


Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie: UMC Utrecht, Julius Gezondheidscentra,Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en de Hogeschool Utrecht.

Maak een afspraak